Privacy Statement

Dit privacy statement van OrangeValley Professionals legt uit wat we met jouw persoonsgegevens doen, ongeacht of we je helpen bij het vinden van een baan; onze relatie met je voortzetten nadat we een functie voor je hebben gevonden; een dienst aan je verlenen dan wel een dienst van je ontvangen; jouw gegevens gebruiken om je om assistentie te vragen met betrekking tot een van onze kandidaten, of als je onze website bezoekt.

 • We omschrijven in dit privacy statement welke activiteiten wij verrichten en met welk doel, hoe we in dat kader jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Met het oog op relevante wetgeving op gegevensbescherming, (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) (de “AVG”)), is de verwerkingsverantwoordelijke, OrangeValley Professionals, gevestigd te Breukelen (hierna in dit privacy statement te noemen “OrangeValley Professionals” of “wij”), gevestigd aan de Corridor 27 te Breukelen (3621 ZA). Te bereiken via telefoonnummer         030- 8 200 222 of per e-mail via recruitment@orangevalleyprofessionas en via de website www.orangevalleyprofessionals.nl.
 • OrangeValley Professionals levert de volgende diensten: Werving & selectie en Interim-management.
 • Privacy is belangrijk voor ons; we verbinden ons ertoe jouw recht op privacy met betrekking tot de verwerking door ons van jouw gegevens te beschermen en te waarborgen.
 • Dit privacy statement is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken binnen de volgende categorieën: Kandidaten (waaronder in dit privacy statement worden begrepen: sollicitanten, vrijwilligers, stagiaires, bij cliënten geplaatste werknemers), cliënten, leveranciers, derden (met wie we contact op zouden kunnen nemen om meer te weten te komen over onze kandidaten, zoals referenties) en websitegebruikers.
 • Het is belangrijk je erop te wijzen dat het mogelijk is dat we dit privacy statement kunnen wijzigen. Wij verzoeken je deze pagina op onze website te bezoeken om op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen.
 • De algemene juridische grondslag waarop wij ons baseren voor de verwerking van persoonsgegevens is die voor zowel kandidaten, cliënten en leveranciers van het gerechtvaardigd belang. Verder baseren wij ons op de grondslag ‘noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst’ en ‘toestemming’, waar dit van toepassing is. De in dit privacy statement beschreven activiteiten zijn erop gericht je een zoveel mogelijk toegespitste en efficiënte dienst aan te bieden. Je hebt echter steeds het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens op deze gronden.
 • Er is bij onze dienstverlening geen sprake van besluitvorming, die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerkingen zonder menselijke tussenkomst.
 • In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht jouw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met jouw informatie doen, zal deze

toestemming steeds zijn gebaseerd op basis van een actieve opt-in handeling van jou. Steeds geldt daarbij het volgende:

 • jouw toestemming moet vrij zijn gegeven, dus vrij van enige vorm van druk;
 • je moet weten waar je mee instemt – dus zorgen we ervoor dat we je voldoende informatie geven, onder meer in dit privacy statement;
 • je behoudt de controle over de verwerkende activiteiten waarvoor je toestemming geeft en de verwerkende activiteiten waarvoor je geen toestemming geeft;
 • je hebt altijd het recht om jouw toestemming voor deze activiteiten in te trekken door contact met ons op te nemen.
 • De toestemming die je op deze manier geeft of intrekt houden wij bij, tenzij je ons verzoekt al je gegevens te verwijderen of de wettelijke bewaartermijn is verstreken en wij niet langer gerechtigd zijn de gegevens te bewaren zonder jouw toestemming, die geldig is tot 1 jaar na verstrekking.

Beschrijving van verwerkingen van persoonsgegevens door OrangeValley Professionals.

Hieronder hebben wij per categorie opgenomen, welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij deze verwerken, voor welke doelen wij deze nodig hebben, met wie wij mogelijk persoonsgegevens delen, en hoe wij de grondslag per categorie onderbouwen.

Kandidaat gegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van kandidaten?

In het kader van onze dienstverlening worden van kandidaten persoonsgegevens vastgelegd. We leggen deze gegevens ook vast om jou als kandidaat informatie toe te sturen over vacatures, diensten, activiteiten of nieuws door OrangeValley Professionals. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw voorkeuren. Jouw contactgegevens worden niet aan derde partijen ter beschikking gesteld voor marketingdoeleinden. Als je bezwaar hebt tegen het ontvangen van informatie, dan kun je je afmelden via onderstaande contactgegevens.

Als je een profiel invult en/of ons een CV verstrekt, dan worden deze gegevens opgenomen in onze database en ter beschikking gesteld aan onze medewerkers. Je profiel wordt alleen ter beschikking gesteld aan onze klant indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, bij voorbeeld in een sollicitatieprocedure. Om je de best mogelijke vacatures en mogelijkheden te kunnen bieden die optimaal op jou zijn afgestemd, is het nodig dat we bepaalde informatie over je verwerken. We vragen je uitsluitend om details die van belang zijn voor onze dienstverlening, zoals jouw naam, leeftijd, contactgegevens, details over jouw opleiding, arbeidsverleden, omstandigheden en interesses (en uiteraard kunt je er zelf voor kiezen om nog meer relevante informatie met ons te delen). Wij vertrouwen erop dat je je gegevens op eigen initiatief up‐to‐date houdt en dat minimaal iedere zes (6) maanden doet, in het bijzonder als je contactgegevens gewijzigd zijn.

Deze informatie is vereist om als kandidaat ingeschreven te kunnen worden:

 • E-mailadres
 • (Roep)naam
  De volgende informatie is optioneel:
 • Achternaam
 • Geslacht (M/V)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • LinkedIn profiel
 • Curriculum vitae informatie over opleiding, stages en werkervaring, arbeidsverleden, persoonlijke informatie
 • Vacature categorie (b.v. marketing, sales, e-commerce etc)
 • Dienstverband categorie (vast/tijdelijk/stage)
 • Vragen/opmerkingen
 • Regelmatig ontvangen wij in het CV van kandidaten of in gesprekken of per e-mail ongevraagd persoonlijke gevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld:
 • Sekse/gender;
 • Pasfoto in CV
 • Presentatie (vlog) filmpje (link naar o.a. vimeo, youtube)
 • Godsdienst (evt. n.a.v. grondslag in advertenties klant)
 • Leeftijd
 • Nationaliteit, staatsburgerschap, geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Eventuele kinderen (met leeftijden en namen)
 • Hobby’s
 • Links naar Social media profielen (LinkedIn, Facebook)
 • Gegevens over testen, cursussen en diploma’s, opleidingsgegevens
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Referenties, referentiedetails, en getuigschriften in het kader van de geschiktheid
 • Werkvergunning nodig of niet
 • Details over jouw huidige salaris, pensioenen en voordeelregelingen;
 • Informatie over jouw interesses en behoeften met betrekking tot toekomstig werk, beide zowel direct als indirect verzameld, bijvoorbeeld uit bekeken vacatures, of artikelen die je op onze website gelezen hebt;
 • Aanvullende informatie die je aan ons vertelt;
 • Aanvullende informatie die wordt verstrekt door de door jou aan ons opgegeven referenties.

Bovengenoemde informatie minimaliseren wij waar mogelijk; echter alle informatie die aan ons is verstrekt in Cv’s of andere elektronische communicatie laten wij intact. Door deze informatie of referenties aan ons te verstrekken stem je daar mee in. Wij mogen je BSN-nummer, kopie rijbewijs en/of paspoort/identiteitsbewijs niet verwerken en verzoeken je dus deze informatie niet aan ons te verstrekken.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van kandidaten?

We verzamelen persoonsgegevens van kandidaten hoofdzakelijk op drie manieren:

 1. Persoonsgegevens die je ons verstrekt
  Om jou de dienstverlening te kunnen bieden die optimaal op jou is afgestemd, heeft OrangeValley Professionals bepaalde informatie over jou nodig. Daarmee zijn we in staat je te voorzien van de voor jou meest kansrijke mogelijkheden. Er zijn tal van manieren waarop je informatie met ons kunt delen, bijvoorbeeld:

  • Het achterlaten van je gegevens op de website van OrangeValley Professionals of via een sollicitatieformulier, als onderdeel van het aanmeldproces;
  • Het mailen van je CV aan OrangeValley Professionals of geïnterviewd worden en/of het achterlaten van een geprint CV bij een interview;
  • Invoeren van jouw persoonlijke details op de website van OrangeValley Professionals of
  • Het volgen, posten of liken van berichten op social media waarop OrangeValley Professionals actief is, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram.
  • Het inschrijven via berichten services zoals onze mailinglijst, IFTTT of RSS-feed.
 2. Persoonsgegevens die we van derden ontvangen
  We ontvangen tevens persoonsgegevens over onze kandidaten van andere bronnen. Afhankelijk van de relevante omstandigheden zou dit kunnen gaan om persoonsgegevens die in de volgende situaties ontvangen zijn:

  • Van je referentiepersoon;
  • Van onze cliënten;
  • Als je ons op LinkedIn volgt of met ons Linkt, op Facebook ‘liket’ of ons op Instagram ‘volgt’, dan ontvangen we jouw persoonlijke informatie van deze platforms.
  • We kunnen informatie vergaren door op openbare bronnen van derden naar kandidaten te zoeken, zoals op LinkedIn en andere vacaturesites;
 3. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen
  Wanneer je onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, is het mogelijk dat we, tevens bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we deze verzamelen omdat je ons deze met toestemming verstrekt.
 4. Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van kandidaten nodig?
  De belangrijkste reden voor het gebruiken van jouw persoonlijke gegevens is om je te helpen werk of andere functies te vinden die bij je zouden kunnen passen. Hoe meer informatie we over je, jouw vaardigheden en ambities hebben, hoe beter we onze diensten op je af kunnen stemmen.

Met wie delen we de persoonsgegevens van kandidaten?

We zullen jouw informatie in hoofdzaak delen met mogelijke werkgevers om zo jouw kansen te vergroten om de baan te vinden die je wilt. Het is mogelijk dat we jouw informatie met elk van de bedrijven binnen onze groep delen wanneer ons dit helpt om jou de best mogelijke dienst te leveren.

Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van kandidaten

Omdat je bij je inschrijving jouw gegevens aan ons verstrekt hebt om voor jou een baan of een inzet-opdracht te vinden, gaan wij ervan uit dat je ons daarmee toestemming verleent om jouw gegevens te verzamelen en jouw persoonsgegevens te gebruiken om je, op basis van de gebruiksvoorwaarden op onze website(s), onze recruitmentdiensten aan te bieden of leveren, deze gegevens te delen met potentiële werkgevers en jouw vaardigheden te toetsen aan onze vacaturebank.

Cliëntgegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van cliënten?
Ben je een klant van OrangeValley Professionals, dan is het nodig dat we informatie over jou of personen binnen jouw organisatie verwerken terwijl we je diensten verlenen zoals: (i) vinden van kandidaten die bij jouw organisatie passen; De hoeveelheid gegevens die we over cliënten verzamelen is in feite zeer beperkt. Over het algemeen hebben we alleen jouw contactgegevens nodig, of de gegevens van individuele contactpersonen binnen de organisatie (zoals hun namen, telefoonnummers en e-mailadressen) om ervoor te zorgen dat onze relatie soepel verloopt.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van cliënten?
We verzamelen persoonsgegevens van cliënten op drie manieren:

 1. Persoonsgegevens die we direct van jou ontvangen
  We delen hetzelfde doel – zorgen dat je het best mogelijke personeel voor jouw organisatie werft. We ontvangen op twee manieren gegevens direct van je:

  • Indien je proactief contact met ons opneemt, doorgaans per telefoon of e-mail; en/of
  • Indien wij contact met jou opnemen, ofwel per telefoon ofwel per e-mail, of via meer in het algemeen via de commerciële activiteiten van onze medewerkers.
 2. Persoonsgegevens die we via andere bronnen ontvangen
  Het is mogelijk dat we meer informatie over je of jouw collega’s zoeken via andere bronnen, over het algemeen via marktonderzoek of andere vormen van marketingintelligentie, waaronder:

  • Via marktonderzoek van een derde partij en/of het analyseren van online en offline media (hetgeen we zelf zouden kunnen doen, maar waarvoor we ook een andere organisatie zouden kunnen inhuren);
  • Via een deelnemerslijst op relevante evenementen; en
  • Via een beperkt aantal andere bronnen en derden (bijvoorbeeld via onze kandidaten voor zover ze ons jouw gegevens verstrekken om als referentiepersoon voor hen op te treden).
 3. Persoonsgegevens die we via onze website verzamelen
  Wanneer je onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt is het mogelijk dat we bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we deze verzamelen omdat je ons deze verstrekt.
 4. Waarvoor hebben wij persoonsgegevens van cliënten nodig?
  De belangrijkste reden voor het gebruiken van gegevens van cliënten is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. Het kan gaan om: (i) het communiceren over kandidaten van wie we denken dat ze bij jou of jouw organisatie passen en die we graag aan je willen voorstellen; (ii) het communiceren met je in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening.

Met wie delen we de persoonsgegevens van cliënten?

We zullen jouw gegevens uitsluitend verwerken om de met jou contractueel overeengekomen afspraken te kunnen nakomen: (i) ervoor te zorgen dat we je geschikte kandidaten aanbieden; (ii) het communiceren met jou in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening.

Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van cliënten

Om te kunnen garanderen dat we je de best mogelijke dienst verlenen slaan we jouw persoonsgegevens en/of persoonsgegevens van individuele contacten binnen jouw organisatie op en houden we verslagen bij van onze gesprekken, bijeenkomsten, geregistreerde vacatures en plaatsingen. Van tijd tot tijd kunnen we je vragen deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Dit gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst; daarnaast hebben wij daarbij een gerechtvaardigd belang om onze recruitmentdiensten te kunnen uitvoeren.

Leveranciersgegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van leveranciers?
We hebben over onze leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen. We hebben contactgegevens van relevante personen binnen jouw organisatie nodig zodat we met je kunnen communiceren, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Tevens hebben we andere informatie van je nodig, zoals jouw bankgegevens, zodat we je kunnen betalen voor de diensten die je verleent (indien dit onderdeel is van de contractuele overeenkomsten tussen ons). Het is mogelijk dat we tevens aanvullende informatie opslaan die iemand binnen jouw organisatie met ons gedeeld heeft; wij doen dat alleen indien dit relevant is voor het onderhouden van de leveranciersrelatie.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van leveranciers?
We verzamelen jouw persoonsgegevens tijdens onze samenwerking.

Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van leveranciers nodig?
De belangrijkste reden voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt.

Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van leveranciers
We gebruiken en slaan de persoonsgegevens van individuele personen binnen jouw organisatie onder de rechtsgrond het uitvoeren van de overeenkomst om het ontvangen van jouw diensten als een van onze leveranciers te faciliteren.

Derden die ons informatie over kandidaten verstrekken, zoals referenties Welke persoonsgegevens verzamelen wij van derden, zoals referenties?
We vragen uitsluitend om zeer basale contactgegevens, zodat we contact met je kunnen opnemen voor een referentie. Alles wat we nodig hebben van referentiepersonen is bevestiging van wat je reeds weet over onze kandidaat, zodat deze de baan die hij/zij graag wil hebben kan bemachtigen. Om een referentiepersoon te bevragen, hebben we de contactgegevens van de referentiepersoon nodig (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer).

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van derden, zoals referenties?
We verzamelen jouw contactgegevens uitsluitend wanneer een kandidaat of personeelslid jouw naam opgeeft als referentiepersoon.

Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van derden, zoals referenties, nodig?
We gebruiken de persoonsgegevens van referenties om onze kandidaten te helpen een passende baan te vinden. Als we hun details en kwalificaties kunnen verifiëren, kunnen we ervoor zorgen dat ze goed gematcht worden aan potentiële werkgevers.

Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van derden, zoals referenties
Als een kandidaat of aspirant-personeelslid je heeft opgegeven als een van zijn referenties, dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen voor een referentie. Dit is onderdeel van procedure voor kwaliteitsgarantie en daarom achten wij dit noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen als een organisatie die recruitmentdiensten aanbiedt.

Website-gebruikers

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van website gebruikers?
Wanneer je onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, is het mogelijk dat we bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we gegevens verzamelen omdat je ons deze verstrekt. Dat doen we om jouw ervaring met onze website te kunnen verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie over de wijze waarop je onze website gebruikt, jouw IP-adres, de frequentie waarmee je onze website bezoekt, de wijze waarop je door de inhoud van de website bladert, jouw browsertype, de locatie vanwaar je onze website bekijkt, de taal waarin je onze website bekijkt en de tijdstippen waarop onze website het populairst is. Een aantal elementen van deze gegevens hebben we nodig zodat we kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens je of anderen. Je kunt onze website gewoon gebruiken zonder dat je persoonsgegevens aan ons verstrekt; je hebt steeds de keuze of je je persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt ook aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

We kunnen geaggregeerde gegevens over bezoekers en gebruikers van onze website aan klanten verstrekken (zoals het aantal cv’s in een database, of het aantal bezoekers van een website) en voor andere rechtmatige doeleinden, die nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Deze gegevens bevatten geen informatie die het mogelijk maakt natuurlijke personen te identificeren. Op onze website tref je een aantal webkoppelingen aan naar andere websites, zoals bijvoorbeeld social media. Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, kunnen we geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties op hun website(s). Lees hiervoor het privacy-statement van de website die je bezoekt.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij die?
Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. Ze worden gebruikt om informatie over jouw websitebezoek op te slaan. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website. Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor jouw systeem. Onze website maakt gebruik van functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website te laten werken. Daarnaast kunnen we gebruik maken van analytische cookies om jouw activiteit te volgen om je de best mogelijke ervaring te kunnen bieden wanneer je onze website bezoekt. We kunnen de informatie van cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat we je bij jouw volgende bezoek opties laten zien die op jouw behoeften zijn afgestemd. We kunnen cookies tevens gebruiken om verkeer naar onze website te analyseren en voor advertentiedoeleinden. We gebruiken geen profiling-cookies. Indien je wilt controleren welk type cookies je accepteert, dan kunt je dit doen in jouw browserinstellingen.

Hoe kun je cookies verwijderen?
Indien je geen cookies wenst te ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de basisfuncties van onze site, kun je cookies weigeren door jouw browserinstellingen te wijzigen. De meeste webbrowsers zullen cookies accepteren, maar als je liever hebt dat we op deze wijze geen gegevens van je verzamelen, kunt je er in de privacy instellingen van jouw browser voor kiezen om alle cookies te accepteren, enkele cookies te accepteren of alle cookies te weigeren. Het afwijzen van alle cookies betekent echter dat het mogelijk is dat je niet van alle functies van onze website kunt profiteren. Elke browser is anders, dus bekijk het “Helpmenu” van jouw browser om te zien hoe je jouw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen of verwijderen ervan, kun je https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen bekijken.

Hoe verzamelen wij persoonsgegeven van website gebruikers?
We verzamelen jouw gegevens automatisch via cookies wanneer je onze website bezoekt. Indien je meer wilt weten over cookies, waaronder over de wijze waarop we deze gebruiken en welke mogelijkheden je heeft, klik dan hier. We zullen ook gegevens van je verzamelen wanneer je via de website contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door de chatfunctie te gebruiken.

Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van website gebruikers nodig?
We gebruiken jouw gegevens om ons te helpen jouw gebruikerservaring met onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door jouw recente zoekcriteria voor vacatures te analyseren om ons te helpen je vacatures te presenteren waarvan wij denken dat je daar interesse in zou kunnen hebben. Indien je ook een kandidaat of cliënt van OrangeValley Professionals bent, is het mogelijk dat we jouw gegevens over jouw gebruik van onze website gebruiken om andere aspecten van onze communicatie met en diensten aan je te verbeteren.

Met wie delen we de persoonsgegevens van websitegebruikers?
Het is mogelijk dat we jouw informatie delen met aanbieders van webanalysediensten, marketing automatiseringsplatforms en social mediadiensten om ervoor te zorgen dat advertenties die je ontvangt voor je relevant zijn.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?
Het beschermen van jouw informatie is belangrijk voor ons. Daarom hebben we de nodige maatregelen getroffen die erop gericht zijn ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wij hebben geborgd dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is voor onze dienstverlening die daadwerkelijk toegang tot de informatie nodig hebben. Op onze medewerkers rust ook een geheimhoudingsverplichting ook van jouw persoonsgegevens. Deze beveiligingsmaatregelen zijn gebaseerd op ons privacy en securitybeleid en wordt regelmatige geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Zodra je je persoonsgegevens aan ons verstrekt voor een sollicitatieprocedure, vernietigen wij deze binnen vier (4) weken na afronding van de sollicitatieprocedure omdat deze daarna niet meer noodzakelijk zijn, tenzij je ons bij je inschrijving toestemming hebt verleend je gegevens voor de duur van een (1) jaar te bewaren. Indien je ons verzoekt je persoonsgegevens te verwijderen, of als we gedurende een periode van 1 jaar geen betekenisvol contact met je hebben gehad, zullen we jouw persoonsgegevens uit ons systeem verwijderen. De persoonsgegevens van cliënten en/of leveranciers zullen wij verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn voor het leveren van de dienstverlening, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze langer te bewaren.

Hoe krijg je toegang tot, wijzig je of trek je persoonsgegevens die je met ons gedeeld had in?
Je hebt ter bescherming van je persoonsgegevens verschillende wettelijke rechten met betrekking tot deze gegevens. Om hierover met ons te spreken, vragen wij je contact met ons op te nemen. We doen ons best onverwijld op jouw verzoek te reageren. Hou er rekening mee dat we mogelijk een verslag van onze communicatie met je bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die je opwerpt op te lossen.

Recht op het intrekken van toestemming
Wanneer we jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld om jouw geschiktheid voor bepaalde functies te toetsen) of om je advertenties te sturen hebben verkregen, heb je het recht op elk gewenst moment jouw toestemming in te trekken.

Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens
Je hebt op elk moment het recht ons te vragen welke informatie we over je bewaren en kunt je ons vragen deze informatie aan te passen of bij te werken. In zo’n geval kunnen we aan jouw verzoek voldoen, of, in aanvulling daarop een van de volgende dingen doen:

 • We zouden je kunnen vragen jouw identiteit te verifiëren, of vragen om meer informatie over jouw verzoek; en
 • Waar we daar wettelijk het recht toe hebben, zouden we jouw verzoek kunnen afwijzen. In dat geval zullen we altijd uitleggen waarom we dat doen.

Recht op verwijdering
In bepaalde gevallen heb je het recht ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te “wissen”. We zullen binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren (hoewel we in bepaalde gevallen deze periode zouden mogen verlengen) en zullen het alleen met je oneens zijn indien bepaalde beperkende voorwaarden van toepassing zijn. Indien we akkoord gaan met jouw verzoek, zullen we jouw gegevens verwijderen, maar nemen we over het algemeen aan dat je wilt dat we jouw naam noteren op een lijst met personen die er de voorkeur aan geven niet door ons benaderd te worden. Op deze wijze minimaliseren we de kansen dat in de toekomst contact met je opgenomen wordt mochten jouw gegevens in op zichzelf staande omstandigheden verzameld worden. Indien je liever niet hebt dat we dit doen, kunt je dit aangeven.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Indien je wenst, heb je het recht om jouw data van ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. We zullen je hierbij helpen – ofwel door de gegevens als je dit vraagt direct voor je over te dragen, ofwel door je te voorzien van een kopie in een veel gebruikt machinaal leesbaar formaat.

Recht op bezwaar en klacht
Als we jouw gegevens verwerken omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen, zonder dat er sprake is van toestemming of een uitvoering van een overeenkomst, en je het hier niet mee eens bent, dan heb je het recht om hiertegen bezwaar te maken. We zullen binnen 30 dagen op jouw bezwaar reageren. Ook heb je, als daarvoor aanleiding bestaat, het recht om een klacht bij ons in te dienen over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij zullen je dan zo spoedig mogelijk gemotiveerd antwoord geven.

Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer details hierover vind je bij de contactdetails hieronder.

Contact details
OrangeValley Professionals is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Via deze contactgegevens kun je contact opnemen om:

 • toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt of;
 • deze te wijzigen of in te trekken;
 • het indienen van klachten, of indien je misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke informatie van jou en/of andere personen vermoedt;
 • om jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken (wanneer toestemming de juridische grond is waarop we jouw persoonsgegevens verwerken);
 • opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit privacy statement.

OrangeValley Professionals
De Corridor 27
1412 GD Breukelen
telefoonnummer 030 – 8200222
e-mail recruitment@orangevalleyprofessionals.nl

website www.orangevalleyprofessionals.nl

Wil je je jouw voorkeuren voor berichtgeving bijwerken?
Dit kun je doen door ons te mailen op recruitment@orangevalleyprofessionals.nl

Hoe kun je contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in Nederland
Indien je na het maken van bezwaar en/of indienen van een klacht bij de OrangeValley Professionals.nl niet tevreden bent met de wijze waarop wij je klacht hebben behandeld, kun je op elk moment een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan je doen via de website van de autoriteit.

De Autoriteit Persoonsgegevens. je kunt op de volgende manieren contact opnemen:

 • Telefonisch: 0900 – 2001 201. In de middag is dit een ander telefoonnummer: 088 – 1805 250.
 • Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Per post: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag